Kontakt

dcs.pl Sp. z o.o.


Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
 

tel. +48 (22) 548 60 00
fax. +48 (22) 548 60 01   
     
info@twojarecepcja.pl

 

Rejestracja:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS

Nr KRS 000014808 Kapitał zakładowy 3.700.000 PLN

NIP: 951-20-63-362